Czym jest start-up? Specyfika księgowości start-upów

#start-up

czym jest start-up? specyfika księgowości start-upów

W obecnych czasach wiele słyszy się o start-upach, ale trudno znaleźć jednoznaczną definicję tego pojęcia w przepisach prawa. Nie jest to konkretny rodzaj spółki, czy innego standardowego podmiotu gospodarczego. Pojęcie to obejmuje pewną grupę przedsiębiorstw posiadających określone cechy. W tym artykule wyjaśnimy istotę start-upu, zwracając uwagę na jego unikalne cechy i to, co wyróżnia go spośród innych podmiotów gospodarczych. Dodatkowo, skoncentrujemy się na kluczowym aspekcie, jakim jest księgowość dla start-upów 

 

Start-up – czym jest?

Start-up to młode przedsiębiorstwo o innowacyjnym charakterze, które zostało założone w celu opracowania i wdrożenia nowego produktu lub usługi na rynek. Charakteryzuje się ono dynamicznym tempem rozwoju oraz często korzysta z nowoczesnych technologii. Główną cechą start-upów jest dążenie do szybkiego wzrostu i osiągnięcia sukcesu na rynku, zwykle przy wykorzystaniu inwestorów zewnętrznych. Start-upy mogą działać w różnych sektorach, związanych m.in.: z technologią, biotechnologią, e-commerce, czy usługami internetowymi. 

Otoczenie rynkowe, w którym działa start-up, zazwyczaj odbiega od tego, w jakim funkcjonuje tradycyjna firma o ugruntowanej pozycji. Unikalność działalności start-upów wynika z ich aktywnego dążenia do efektywnego dostosowania się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Kluczowym elementem tego procesu jest wykorzystywanie coraz bardziej zaawansowanych technologii oraz różnorodnych źródeł finansowania. Choć przynosi to liczne korzyści, jednocześnie niesie za sobą znaczne ryzyko i nakłada wiele obowiązków, zwłaszcza w obszarze księgowości.

 

Cechy charakterystyczne start-upów 

Start-up to przedsiębiorstwo, które posiada określone cechy: 

 • innowacyjność
  Start-upy zazwyczaj wprowadzają na rynek nowe produkty, technologie lub rozwiązania, które mają potencjał na zmianę istniejących standardów i zmierzają do poprawy lub zrewolucjonizowania istniejących rynków.
 • szybkie tempo wzrostu
  Przedsiębiorstwa tego typu dążą do szybkiego rozwoju i zdobycia większego udziału na rynku.
 • wysokie ryzyko
  Start-upy często podejmują znaczne ryzyko, ponieważ wchodzą na rynek z nieznanymi produktami lub usługami. Sukces lub porażka zależy od tego, czy ich pomysł znajdzie akceptację klientów.
 • zewnętrzne finansowanie
  Wczesne etapy działalności start-upu często wymagają finansowania zewnętrznego, np. od inwestorów aniołów, venture capital lub funduszy rządowych, aby wesprzeć rozwój firmy.
 • elastyczność
  Start-upy muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i klientów.
 • nowoczesne technologie
  Wiele start-upów opiera swoje działania na nowoczesnych technologiach. Wykorzystywanie technologii informatycznych, sztucznej inteligencji, czy analizy danych stanowi często fundament ich działalności.  

 

Finansowanie start-upów 

Finansowanie start-upów stanowi kluczowy czynnik ich rozwoju. Istnieje szereg różnorodnych modeli finansowania dla tego typu podmiotów. Do najbardziej popularnych źródeł finansowania należą:  

 • fundusze venture capital
  To forma finansowania dostarczana przez specjalistyczne fundusze inwestycyjne, które kierują kapitał do młodych firm z dużym potencjałem, oczekując znaczącego wzrostu wartości przedsiębiorstwa i zwrotu z inwestycji w przyszłości.
 • aniołowie biznesu
  To doświadczeni przedsiębiorcy-inwestorzy, którzy nie tylko dostarczają kapitał, ale również cenne wskazówki i sieć kontaktów.
 • crowdfunding
  To forma finansowania społecznościowego, pozwalająca na pozyskiwanie kapitału od szerokiej publiczności. Crowdfunding pozwala start-upom nie tylko na pozyskanie finansowania, ale także na zbudowanie lojalnej społeczności oraz uzyskanie zainteresowania produktem lub usługą.
 • akceleratory dla start-upów
  To programy wspierające rozwijające się firmy, które oferują rozbudowane wsparcie, łącząc finansowanie z mentorstwem i dostępem do ekspertów z branży.
 • dotacje
  To nieodpłatne środki finansowe pochodzące od instytucji publicznych.

Finansowanie start-upów to nie tylko kwestia pozyskania kapitału, ale również budowanie strategicznych relacji, rozwijanie umiejętności, oraz adaptacja do zmieniającego się dynamicznie otoczenia rynkowego. Działalność start-upów jest obarczona dużym ryzykiem i wiele z nich bankrutuje już w pierwszym roku swojej działalności. Główną przyczyną niepowodzeń wskazywaną przez niemal co drugi start-up jest problem z pozyskaniem kapitału w kolejnych fazach rozwoju firmy¹. Stąd też tak ważne jest zrozumienie, że wybór właściwej formy finansowania powinien być starannie przemyślany i dostosowany do specyfiki branży oraz potrzeb danego start-upu.  

 

Zarządzanie finansami i specyfika księgowości start-upów 

W świecie start-upów, adaptacja do panujących trendów to jedynie połowa sukcesu. Start-upy są również architektami, wprowadzając nowe tendencje i wnosząc istotny wkład do rozwoju rynku, co odróżnia je od konwencjonalnych przedsiębiorstw. To środowisko wymaga elastyczności, szybkiego reagowania na zmiany i gotowości do podejmowania ryzyka. W efekcie, zarządzanie finansami w start-upie staje się nie tylko kwestią liczbową, ale stanowi również aspekt strategiczny, mający wpływ na kształtowanie innowacyjnych rozwiązań i osiąganie sukcesu na rynku.

Chociaż przepisy księgowe i podatkowe są co do zasady takie same dla start-upów i tradycyjnych firm, to specyfika działalności start-upów niesie ze sobą unikalne wyzwania w obszarze księgowości. Charakterystyczna dla start-upów dynamiczność, eksperymentowanie, szybkie zmiany oraz intensywne tempo rozwoju wprowadzają dodatkowe trudności dla osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe. W odróżnieniu od tradycyjnych firm, start-upy często funkcjonują w niestabilnych warunkach finansowych. W rezultacie utrudnione jest prognozowanie, monitorowanie płynności finansowej oraz ocena kosztów.

Częste zmiany w strukturze kapitałowej wynikają z korzystania z różnorodnych form finansowania. Stawiają one przed księgowymi start-upów dodatkowe wyzwania związane z bieżącym ewidencjonowaniem różnych źródeł finansowania oraz prawidłowym rozliczaniem dotacji, czy ulg podatkowych. W tej specyficznej rzeczywistości, elastyczność, szybka adaptacja do zmieniających się warunków, głęboka znajomość specyfiki branżowej i aktualnych przepisów prawa stają się kluczowe w efektywnym zarządzaniu księgowością start-upów. 

 

Księgowość start-upów – potrzeby i wyzwania 

Główne potrzeby i wyzwania związane z księgowością start-upów to:

 • monitorowanie płynności finansowej

  W początkowych fazach rozwoju start-upy często borykają się z nieregularnymi przepływami gotówki. Skuteczne zarządzanie płynnością finansową wymaga ścisłego monitorowaniaprognozowania wpływów i wydatków.

 • odpowiednie klasyfikowanie kosztów

  Ze względu na skoncentrowanie start-upów na tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, kluczowa w księgowości tych podmiotów jest precyzyjna klasyfikacja kosztów. Szczególną uwagę należy zwrócić na identyfikację i rozdzielenie wydatków związanych z badaniami i rozwojem (B+R). Zapewnienie przejrzystości i dokładności w księgowości dotyczącej kosztów B+R stanowi fundament w zarządzaniu finansami start-upów. Umożliwia to osiąganie potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania ulg podatkowych.

   

 • rozliczenia z inwestorami

  Kiedy start-up pozyskuje kapitał od inwestorów, precyzyjne rozliczenia stają się kluczowym elementem działalności. Księgowi muszą śledzić udziały, zrozumieć warunki umów inwestycyjnych i zapewnić transparentność rozliczeń. Umożliwia to wszystkim zainteresowanym stronom (inwestorom, wspólnikom) weryfikację kondycji finansowej firmy.

 • raportowanie

  Inwestorzy oczekują regularnego raportowania na temat sytuacji finansowej start-upu, dlatego księgowi muszą dostarczać rzetelne informacje, które pomogą inwestorom zrozumieć potencjalne ryzyko i efektywność wykorzystania środków. Jeśli start-upy korzystają z dotacji, księgowość musi skrupulatnie śledzić te transakcje, dostosowywać się do warunków umów i raportować zgodnie z wymaganiami finansujących podmiotów.

   

 • rozliczenia podatkowe

  Prawne i podatkowe aspekty związane z prowadzeniem start-upu mogą być skomplikowane. Księgowi muszą śledzić zmieniające się przepisy i dostosowywać księgi rachunkowe do obowiązujących regulacji. Duża część start-upów ma możliwość korzystania z preferencji podatkowych takich jak IP BOX (przeczytaj o tej uldze w naszych poprzednich artykułach) czy ulga B+R, co również wymaga szczególnej wiedzy i uwagi ze strony osób prowadzących księgowość. Start-upy są też często płatnikami VAT i ubiegają się o zwroty podatku, co może wiązać się z czynnościami sprawdzającymi ze strony Urzędów Skarbowych, dlatego bardzo istotne jest rzetelne prowadzenie rozliczeń podatkowych i odpowiednia współpraca z organami podatkowymi.

   

 • rozliczenia płatności

  Start-upy to podmioty, w których mogą występować duże ilości transakcji niskomarżowych. Ponadto, często mają do czynienia z transakcjami zagranicznymi i związanymi z nimi płatnościami walutowymi, które są realizowane różnymi kanałami. Z tego powodu istotne jest prawidłowe rozliczenie takich operacji z uwzględnieniem różnic np. kursowych. Coraz bardziej powszechne staje się również korzystanie z kryptowalut do przeprowadzania transakcji finansowych. Wprowadzenie tego typu rozliczeń wymaga szczególnej uwagi i wiedzy.

   

 • zarządzanie dotacjami

  W kontekście rozwoju start-upu, niezwykle istotne staje się prawidłowe rozliczanie dotacji i środków zewnętrznych. Otrzymywanie funduszy na rozwój i innowacje stanowi główną istotę start-upów, ale równie ważne jest przejrzyste i skrupulatne zarządzanie tymi środkami. Księgowi muszą precyzyjnie rozliczać przychody z dotacji i koszty pokryte z tych środków. Dodatkowo, są odpowiedzialni za dbanie o zgodność z wszelkimi warunkami umowy.

 

Podsumowanie  

Start-upy stanowią serce dzisiejszej gospodarki, napędzając innowacje i rewolucjonizując tradycyjne branże. Ich dynamiczny rozwój, nowatorskie pomysły i elastyczność sprawiają, że są źródłem inspirujących zmian, ale także wyzwań. Start-upy działają w warunkach ciągłej niepewności i dużego ryzyka, dlatego tak istotne jest zapewnienie klarowności sytuacji finansowej tych podmiotów. Księgowość dla start-upów wymaga znajomości standardowych procedur oraz zdolności do nieszablonowego myślenia, dostosowując się do niestandardowych warunków rynkowych. Ponadto, istotne jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT oraz dbanie o bezpieczeństwo danych.

 

Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym start-up i szukasz profesjonalnej księgowości? Jesteśmy idealnym partnerem dla Ciebie. Dostosowujemy się do specyfiki dynamicznego środowiska biznesowego, a nasze specjalizacje i doświadczenie obejmują obsługę tego typu przedsiębiorstw.

Umów się na spotkanie on-line lub w naszym biurze – nasz zespół ekspertów jest gotów, by dostosować nasze rozwiązania do unikalnych potrzeb Twojego biznesu.

 

Artykuł przygotowała:

Marta Jaśkiewicz – specjalista ds. ksiąg handlowych w Counthink

 

Skontaktuj się z nami:

hello@counthink.com
+48 22 626 47 47

 

__________________________________________________

¹ Startup Poland, Polskie Startupy 2023

 

Sprawdź tutaj, czym jeszcze zajmujemy się w naszym biurze rachunkowym.