Specjalizacje

Posiadamy wiedzę i doświadczenie
w następujących obszarach:
KSIĘGOWOŚĆ INNOWACYJNYCH SPÓŁEK (START-UP, ASI)
Counthink ma ogromne doświadczenie w księgowości spółek nowych technologii. Doskonale znamy specyfikę działalności start-upów, których wspieramy na każdej płaszczyźnie rozwoju. Począwszy od zakładania spółki, poprzez prowadzenia księgowości i pomoc przy udziale w rundach inwestycyjnych. Jesteśmy dla nich nie tylko księgowością, ale również solidnym partnerem biznesowym.

Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) zyskują coraz większą popularność. Prawidłowe prowadzenie księgowości ASI wymaga odpowiednich kompetencji zarówno księgowych, jak i podatkowych. Ich specyfika nakłada na księgowość między innymi sporządzanie sprawozdań do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz raportowanie okresowe do Rzecznika Finansowego. Dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom, którzy doskonale rozumieją złożoność procesu księgowania ASI, możesz być pewny, że wszystko jest w najlepszych rękach.

Jednoosobowe Działalności Gospodarcze

W Counthink bardzo dobrze znamy wyzwania, przed jakimi stoją właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). Oferujemy wsparcie na każdym etapie rozwoju JDG.

Od rejestracji działalności, poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych, aż po doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej. Rozumiemy, że prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to wyjątkowe wyzwanie. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie podatkowych. Z naszym doświadczonym zespołem, który doskonale zna specyfikę tego typu firm, możesz być pewien, że zadbamy o wszystkie aspekty Twojej księgowości.

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Popularność fundacji i stowarzyszeń stale wzrasta, stąd coraz istotniejsza staje się rola księgowości w tego typu organizacjach. Fundacje i stowarzyszenia mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Organizacje te cechuje znaczna specyfika, która wynika z pochodzenia źródeł finansowania tj. darowizny, składki członkowskie, dotacje, czy odpłatna działalność gospodarcza.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej fundacji i stowarzyszeń. Wiemy również, jak ważne przy prowadzeniu fundacji jest raportowanie dla Fundatorów, czy zewnętrznych Inwestorów, dlatego dostarczamy także raporty pokazujące pełny, transparenty obraz działalności tych podmiotów.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IT

Jeżeli jesteś programistą i zastanawiasz się nad założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) lub otwierasz innowacyjny startu-up z branży IT, pomożemy Ci we wszystkich formalnościach związanych zarówno z założeniem firmy, jej księgowością, jak i wdrożeniem nowoczesnych ulg podatkowych.

Świadczymy usługi księgowe również dla większych podmiotów, praktykujących w branży IT, które są liderami tego rynku.

Zapewniamy kompleksową obsługę w procesach wdrożenia ulg podatkowych IP BOX, ulgi na badanie i rozwój (B+R), ulgi na prototyp czy robotyzację. Przygotowujemy pełną dokumentację, rozliczamy podatki według preferencyjnych stawek, a także reprezentujemy naszych Klientów w czasie kontroli.

Skorzystaj z preferencyjnej stawki podatku dochodowego, obniżając go do 5%.

E-COMMERCE

W ciągu ostatnich lat nastąpił gwałtowny rozwój branży handlu elektronicznego (e-commerce). Duża część firm przeniosła swoją działalność do wirtualnego świata. Nasz zespół podąża za trendami i posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości tego segmentu działalności. Nasi księgowi znają specyfikę tej branży i wiedzą, w jaki sposób usprawnić procesy związane z księgowaniem e-commerce.

Posiadamy narzędzia oraz systemy księgowe, które integrujemy z systemem Klienta, tak, aby zminimalizować nakład pracy po jego stronie. Wiemy, jak w poprawny sposób rozliczać sprzedaż zagraniczną, pomagamy w rejestracji do procedury VAT OSS (One Stop Shop), a także rozliczamy różne kanały płatności, takie jak PayU, Stripe, Przelewy24, DotPay. W swoim portfolio wyróżniamy firmy handlowe posiadające własne sklepy internetowe, jak i te, które prowadzą sprzedaż internetową przez takie portale jak Allegro, Amazon, WooCommerce, Shopify.

Nasz zespół specjalistów zaopiekuje się Twoim biznesem i kompleksowo doradzi pod kątem prawnymi podatkowym, tak, abyś mógł się skupić wyłącznie na jego rozwoju!

GRANTY I DOTACJE

Od początku istnienia naszego biura, rozliczanie od strony księgowej grantów i dotacji było naszą główną specjalizacją. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w tym obszarze jest dużą wartością dodaną. Księgowość firm otrzymujących środki publiczne wymaga bardzo dużej dokładności oraz dostosowania się do wymogów ściśle określonych w umowach o dofinansowanie.

Pomagamy naszym Klientom stworzyć specjalistyczny plan kont, który jest wymagany w dokumentacji projektowej oraz politykę rachunkowości. Przedstawiamy także mechanizmy sprawnego podziału kosztów na kwalifikowalne, niekwalifikowalne i pośrednie.

Wiemy, jak ważny jest prawidłowy mechanizm kontroli dokumentów oraz monitoring płatności zgodny z harmonogramem dofinansowania.

Znamy system wspierający realizację dofinansowań SL2014.

Nasz dział analiz BI zajmuje się raportami dla Inwestorów, których formy są ściśle określone w umowach o dofinansowanie, a zespół księgowy udziela wsparcia podczas kontroli.

Mamy bogate doświadczenie we wszystkich programach wsparcia ze środków publicznych takich jak: NCBR (Szybka Ścieżka), PARP (FENG), BRIdge Alfa, PFR, Fundusze Europejskie, a także z funduszy prywatnych Venture Capital.

RAPORTY DLA INWESTORÓW

Raporty menedżerskie to niezbędne narzędzie do zarządzania organizacją lub jej segmentami. Ukazują one kluczowe wskaźniki i ich zmienność, a także umożliwiają odniesienia do planów, budżetów i wcześniejszych okresów sprawozdawczych.

Firmy, a głównie start-upy na początku swojej ścieżki, bardzo często korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak fundusze inwestycyjne, VentureCapital czy Aniołowie Biznesu. Inwestorzy nie mając wglądu w zdarzenia gospodarcze odbywające się w firmie, oczekują od swoich beneficjentów terminowego i skrupulatnego raportowania, przedstawiającego aktualną sytuację finansową.

Nasz dział analiz BI oferuje szerokie wsparcie w procesie tworzenia raportów zarządczych. Pomożemy Ci stworzyć szablon, który będzie spełniał wszystkie kryteria wymagane przez Inwestora.

Nasza oferta zawiera tworzenie i analizę różnych obszarów, takich jak: budżety, sprawozdania zarządcze, raporty dotyczące rentowności projektów, wartość sprzedaży, wartość marży, strukturę przychodów i kosztów.

GRUPY KAPITAŁOWE I PODMIOTY NOTOWANE NA NEWCONNECT
Księgowość grup kapitałowych często rozbita jest na każdą spółkę. Nasze biuro oferuje obsługę grup kapitałowych z zastosowaniem rozwiązań chmurowych. Dzięki temu cały obieg dokumentów i płatności jest w jednym miejscu. Wśród naszych usług znajdują się m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, wsparcie przy audytach i kontrolach oraz przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych i zarządczych.

Emitentami rynku NewConnect są małe i średnie spółki akcyjne, które chcą pozyskać finansowanie. Dobrze wiemy, że spółki giełdowe muszą przestrzegać surowych wymogów dotyczących raportów finansowych, wynikających z ich publicznego obrotu. Są zobowiązane do publikowania bieżących raportów z informacjami o umowach, inwestycjach czy transakcjach akcyjnych, jak również okresowych raportów prezentujących stan finansowy w określonych terminach.

Dzięki współpracy z nami nie będziesz musiał się już tym martwić, wykonamy dla Ciebie raporty z zachowaniem największej staranności, w terminach określonych przepisami prawa.