Wróć do oferty

Usługi kadrowo płacowe

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pełni istotną rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania firmy zatrudniającej pracowników oraz w utrzymaniu zgodności z obowiązującymi regulacjami w zakresie prawa pracy i świadczeń społecznych.
Nasz dział kadr i płac oferuje szeroki zakres usług związanych z zatrudnieniem pracowników, począwszy od przygotowania umów i prowadzenia akt osobowych, poprzez sporządzanie list płac oraz rozliczanie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i podatków.
Oferujemy:
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
  • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS.
  • Ewidencję umów cywilnoprawnych.
  • Sporządzanie list płac.
  • Przygotowywanie i wysyłanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON).
  • Obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
  • Naliczanie zasiłków chorobowych i obsługę urlopów.
  • Aktywny udział przy kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i ZUS.

W ramach naszych usług oferujemy również doradztwo kadrowo-płacowe, które jest nieocenione dla firm dążących do optymalizacji procesów kadrowych i zgodności z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa pracy.